Ochrana osobných údajov

GDPR
Attack logo

Informácie pre dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov podľa nariadenia EÚ č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“), čl. 13 a ďalších.

Informačný systém osobných údajov E-shop
Prevádzkovateľ Miroslav Bakala - ATTACK PREDAJŇA, 03607 Vrútky, A. Hlinku 1, IČO: 33774391
Spoločný prevádzkovateľ Nie je.
Zástupca prevádzkovateľa Nie je vymenovaný. (Povinnosť, keď prevádzkovateľ nie je usadený v EÚ.)
Kontaktné údaje zodpovednej osoby Nie je poverená. Dotknutá osoba môže vo veci ochrany osobných údajov kontaktovať bakalazavináčstonline.sk
Účely spracúvania: Identifikácia klientov e-shopu za účelom správnej fakturácie a správneho doručenia tovaru.
Právny základ spracúvania: Zmluva.

To znamená, že získavanie osobných údajov je (platí zaškrtnuté)
[x] zákonnou požiadavkou
[x] zmluvnou požiadavkou
[x] požiadavkou na uzatvorenie zmluvy

Dotknutá osoba JE povinná poskytnúť osobné údaje.

Následkom neposkytnutia osobných údajov by bolo nesplnenie účelu spracúvania.
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa
(ak sa sprac. os. údajov zakladá
na GDPR čl. 6 ods. 1 písm. f)
Spracúvanie osobných údajov sa nezakladá na GDPR čl. 6 ods. 1 písm. f.
Z akého zdroja sú získavané
osobné údaje
  • Meno,
  • priezvisko, 
  • adresa,
  • telefón,
  • e-mail
Súbor spracovateľských operácií
s osobnými údajmi.
Vykonávajú sa tie, ktoré sú zaškrtnuté.

[x] získavanie, [x] zaznamenávanie, [x] usporadúvanie, [x] štruktúrovanie, [x] uchovávanie, [x] prepracúvanie alebo zmena, [x] vyhľadávanie, [x] prehliadanie, [x] využívanie, [ ] poskytovanie (oboznámením, zverejnením, inak), [ ] preskupovanie alebo kombinovanie, [x] obmedzenie, [x] vymazanie, [x] likvidácia.

Pozn.:
  1. Bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.
  2. Zoznam spracovateľských operácií, ktoré podliehajú posúdeniu vplyvov (DPIA) zverejní (na Slovensku) Úrad na ochranu osobných údajov.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Nie sú.

Sprostredkovateľ:
Osobné údaje nie poskytované sprostredkovateľom.

Ďalší príjemcovia (kt. osobné údaje ďalej nespracúvajú): správa IT.

Pozn.: V zmysle GDPR sa orgán verejnej správy, v prípade ak sú mu osobné údaje poskytnuté, za príjemcu nepovažuje.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny Neuskutočňuje sa.
Doba uchovávania osobných údajov 10 rokov po ukončení spracúvania ak to nestanovuje registratúrny poriadok prevádzkovateľa.
Právny nárok dotknutej osoby Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať voči spracúvaniu, ako aj právo na presnosť osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo namietať prípadné automatizované individuálne rozhodovanie ako aj profilovanie.
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to predovšetkým v členskom štáte svojho pobytu. Na Slovensku je to Úrad na ochranu osobných údajov.
V prípadoch uvedených v GDPR čl. 17 má dotknutá osoba má právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“).
Automatizované rozhodovanie,
teda vopred stanovený postup, ktorý je následne vykonávaný automatizovane.
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované rozhodovanie.
Profilovanie,
teda sledovanie resp. predvídanie správania
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva profilovanie.

S uvedenými informáciami dotknuté osoby prevádzkovateľ oboznamuje
  • formou obchodných podmienok, resp. zmluvy alebo iným vhodným spôsobom.

Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Viac informácií Odmietnúť Povoliť výber Povoliť všetko